Disclaimer

ZTRENGZ disclaimer

Idet  at menneskelige fejl kan forekomme, ligesom vores viden ændres hele tiden, kan ingen af forfatterne involveret i udformningen af denne hjemmeside garantere, at indholdet i enhver henseende er korrekt, relevant eller komplet og kan som sådan ikke føres til ansvar for fejl eller mangler eller for de konsekvenser af enhver art, der måtte opstå som følge af anvendelsen af informationerne på denne hjemmeside.

 

Denne webside må kun anvendes som informationskilde. Den må således ikke anvendes som erstatning for de behandlinger eller anden form for kontrol det etablerede sundhedsvæsen tilbyder. Der gives således ikke nogen garanti for fuldstændigheden af de aktuelle sider

 

Brugeren påtager sig ethvert ansvar forbundet med brugen af informationerne.

 

Selvom vi på alle måder har forsøgt at sikre, at de oplysninger, som er indeholdt på dette web-site, er indhentet fra pålidelige kilder, er Ztrengz ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, som opnås ved brug af oplysningerne.

 

Alle oplysninger på dette web-site er anført, som de foreligger uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, rettidighed eller for de resultater som opnås ved brug af produkterne.

 

Derfor videregives oplysningerne ud fra den forståelse, at forfatterne og udgiverne ikke hermed yder nogen form for medicinsk eller helbredsmæssig rådgivning.